"با تا می" به عنوان مدیر برای یک شرکت پرتال وب بزرگ کار می کند. او که اواخر دهه چهارم زندگی اش را می گذراند، کاملا جویای رقابت است. این رقابت جویی باعث لذت بردن "تا می" از موفقیتش شده است.

کارگردان:
ستارگان:

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی