داستان زوجی که در زندگی مشترکشان به نقطه ای می رسند که بایستی درباره ازدواجشان بیشتر فکر کنند. این موضوع باعث می شود تا همدیگر را از لحاظ عشقشان به یکدیگر محک بزنند.

کارگردان:
ستارگان:

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی