یانگ تائه-جون به عنوان رئیس اعضای پارلمان ملی، از قدرت نفوذ خود در پشت صحنه استفاده می کند؛ در عین حال جاه طلبی های خود را نیز برای رسیدن به رأس قدرت دنبال می کند.

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی