نگاهی به زندگی حرفه ای و شخصی افرادی که یک هتل خانوادگی را در ساحل میامی اداره می کنند.

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی