گروهی از جوانان سلطنتی و محافظشان سرزمین خود را ترک کرده و سعی می‌کنند خود را با زمینیان وفق دهند.

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی