زمانی که یک دختره زیبا وارد یک شهر غرق در داستان های پری دریایی میشود ، همه را محسور خودش میکند اما چیزی نمیگذرد که او دست به ویرانی شهر میزند

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 2

سریال های پیشنهادی