علي در سن پنج سالگي شاهد مرگ مادرش ميشود ، از آن به بعد شخصي بنام رئوف ک در کشتي هاي باري به کار  آشپزي مشغول بوده ، از او مراقبت ميکند و او را بزرگ ميکند. به همراه يکديگر در کشتي ها کار ميکنند و بيست و چهار سال را پشت سر ميگذارند ، رئوف براي علي هم مادر و هم پدر ميشود و براي اينکه علي گذشته و شوکي که به او وارد شده را فراموش کند تمام زندگي اش را وقف او ميکند. علي ، رئوف را مادر خطاب ميکرده و از او مهارت کشتي داري (کار کردن در کشتي) را ياد ميگيرد و بامهرباني هاي رئوف بي کس بودنش (بابي کسي بزرگ شدنش) را فراموش ميکند. در بيست و هشت سالگي به پنج زبان تسلط پيدا ميکند ، خوشتيپ ، باشعور ، اجتماعي و فرد بامهارتي در کشتي ميشود.

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی