توي زندگي يا اميد انسان رو به کام مرگ ميکشونه يا وجدان , عشق انتقام اهانت وجدان عدالت داستان دوغان و سلوي هست و….

کارگردان:
ستارگان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی