فضيلت خانوم زني هست که تمام عمر آرزوي ثروتمند شدن داشته، و دخترانش را تنها وسيله براي رسيدن به اين آرزو ميبيند، فضيلت خانوم، تلافي خشم و نفرت اش را نسبت به زندگي، و حساب کتاب خود را با گذشته اش، و وقوع آرزوهايش را به وسيله ي دخترانش و سوء استفاده از کاخ با احتشام خانواده ي “اگه من” جامه ي عمل ميپوشاند…

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی