سریال درباره ی آسیب شناسی به اسم دکتر دنیل هارو است که همیشه با مقامات بیمارستان مشاجره دارد.

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی